Het is onze verantwoordelijkheid om te geloven in de jonge generatie

millennials Jun 05, 2019

Samenvatting

Dit weekend ontmoette ik opnieuw een aantal heel interessante collega-ondernemers. Onvermijdelijk kwam het gesprek op de uitdagingen die het werken met medewerkers met zich meebrengt en dan meer bepaald over de jonge generatie werknemers.
Tot mijn grote verbazing stel ik vast met hoeveel negativiteit het woord ‘millennials’ wordt uitgesproken en hoe klein het vertrouwen is in deze nieuwe generatie.
Zelf voel ik mij daar heel ongemakkelijk bij. Zij zijn onze toekomst. Wat als wij niet meer in hen geloven? Hoe kunnen zij dan nog in zichzelf geloven en er volop voor gaan?

Dat millennials de zaken vanuit een ander perspectief benaderen en een heel andere kijk op het leven hebben is waar en niet meer dan normaal. Ze zijn opgegroeid met een smartphone waarop ze instant alle oplossingen en antwoorden vinden, met sociale media waarin de wereld enkel als ‘perfect’, ‘super’ en ‘fantastisch’ wordt afgespiegeld, met Netflix waar het wachten op de volgende aflevering van een favoriete serie geen week meer hoeft te duren en met een hele resem bol.com’s waarvan alles in sneltempo in hun bezit komt.

Maar zij zijn ook degenen die konden zien hoe het harde werken van hun ouders dikwijls tot een stressvol en uitgeblust leven heeft geleid.
Mij lijkt het niet abnormaal dat zij dat pad niet willen inslaan.

Ik hoor heel vaak “ik heb ook hard moeten werken, zij zullen dat ook moeten doen” en “millennials moeten zich naar de huidige regels voegen”. Maar is dat wel zo?
Of moeten wij net hún voorbeeld gaan volgen?
Wordt het niet eens tijd dat we ons eigen drukke bestaan in vraag gaan stellen?
Dat wij eens nagaan hoe belangrijk het nu werkelijk is om elke dag super hard te werken en ‘iets te bereiken in het leven’? En wat dat ‘iets’, dat we zo graag willen bereiken, dan juist is?

Ik geloof heel hard dat deze generatie hier is om ons wakker te schudden. Om ons te tonen hoe wij net als zij kunnen gaan voor eigen geluk en een ideale balans in het leven.
Misschien zijn we met z’n allen gewoon stiekem jaloers over hoe zij naar het leven durven kijken. Of misschien zelfs een beetje kwaad omdat we het zelf zo anders deden of doen?

Uiteraard zal deze jonge generatie hard moeten werken om hun bijdrage te leveren aan onze samenleving. Geloof me: dat zullen meer dan ooit doen.
Maar ik ben ervan overtuigd dat we hen daartoe veel beter kunnen motiveren door in hen te geloven. Enkel als wij hen op een begripvolle manier gaan benaderen en bereid zijn ook van hen te leren in plaats van hen er met een beschuldigende vinger op te wijzen hoe hard wij zelf wel hebben gewerkt, zullen we elkaar inspireren en naar een hoger niveau tillen.

Wij hebben als ouder toch ook allemaal gewild dat onze kinderen meer van het leven en de vrijheid zouden kunnen genieten dan we zelf hebben gedaan? Zij zijn onze toekomst en ze zullen op hun beurt ook een nieuwe generatie op de wereld zetten.

Daarom geloof ik heel hard dat het onze verantwoordelijkheid is om deze jonge mensen het vertrouwen te geven om er volop voor te gaan.

En om daarin hun eigen weg te vinden.

 

Fijne groeten,

 

Charlotte

Close

50% Complete

Hallo,

Vul hieronder jouw voornaam en mailadres in en ik bezorg jou tips en inspiratie die ervoor zullen zorgen dat jij jouw beste mensen kan behouden en gemakkelijk nieuwe medewerkers kan aantrekken.